Стоимость: 300 руб.

Содержание

1. Теоретична частина

1.1 Постановка задачі

1.2 Вхідна інформація

1.3 Вихідна інформація

2. Практична частина

2.1 Архітектура програми

2.2 Опис програми

2.3 Контрольний приклад та результат машинного експерименту


Нужна такая же работа?

Оставь заявку и получи бесплатный расчет

Несколько простых шагов

Оставьте бесплатную заявку. Требуется только e-mail, не будет никаких звонков

Получайте предложения от авторов

Выбирете понравившегося автора

Получите готовую работу по электронной почте

Стоимость: 300 руб.

1.1 Постановка задачі

Розрахунок витрат на виробництво і калькуляційної собівартості готової продукції є найбільш трудомісткою і важливою ділянкою обліку, особливо на підприємствах, які випускають велику номенклатуру різних виробів. Облік затрат на виробництво концентрує інформацію, як авідноситься до всіх частин бухгалтерського обліку. При цьому кожне підприємство має свої характерні особливості обліку затрат на виробництво.
Облік витрат на виробництво повинен забезпечити:
– розрахунок виконання виробничого плану;
– визначення фактичної собівартості і виявлення понаднормативних витрат;
– контроль за виконанням планових показників;
– зниження самоцінності продукції за всіма статтями затрат;
– контроль за дисципліною і своєчасним виявленням нераціональних витрат матеріальних та фінансових ресурсів.

1.3 Вихідна інформація

Вихідною інформацією при розв’язуванні даної задачі є вихідне зведення, форма якого представлена в таблиці 2.

Таблиця 2.
Відомість зведеної трудомісткості і розцінок на виріб в розрізі номерів цехів і кодів дільниць
Н о м е р
Норма часу штучно-калькуляційного
Норма часу штучно-калькуляційного
цеху
дільниці
операції
на виріб
на виріб
CEH
DIL
NOP
TST
RST
Всього по дільниці
TSTdil
RSTdil
Всього по цеху
TSTceh
RSTceh
Разом по відомості
TSTvid
RSTvid
Показники CEH, DIL, NOP, TST, RST вибираються з вхідного файла MVPR.DAT.
Підсумкові показники TSTdil, RSTdil, TSTceh, RSTceh, TSTvid, RSTvid розраховуються за формулами:

, (1)

і – кількість записів просортованого файлу MVPR.DAT, які мають ідентичне значення показника «код дільниці».

, (2)

j – кількість записів, що мають ідентичне значення показника «код цеху».

, (3)

m – загальна кількість записів файлу.

2.1 Архітектура програми

Поставлена задача реалізується програмою KURS414.PAS.
Програма складається з головного блоку (блок-схему див. додаток 1) та п’яти процедур:
• ZAPYS_NA_DYSK;
• VYVID_Z_DYSKA;
• DRUK_VIDOMOSTI;
• DRSUM1;
• DRSUM2.
Програму можна запустити на виконання способами:
• з головного меню інтегрованого середовища Turbo Pascal шляхом вибору опції Run (попередньо програма повинна бути завантажена в ОП – F10, File, Open, KURS414.PAS);
• з середовища операційної оболонки Norton Commander шляхом запуску KURS414.EXE (попередньо програма повинна буди відкомпільована з опцією Destination To Memory).
Програма виводить на дисплей головного меню, котре пропонує користувачеві вибір однієї з опцій:
– запис даних на диск;
– вивiд файлу на дисплей;
– вивiд вихідного зведення на дисплей;
– завершення роботи.
При виборі деякого пункту меню викликається відповідна процедура.

2.2 Опис програми

Програма складена і відладжена в середовищі Turbo Pascal 6.0.

Узнайте сколько будет стоить выполнение вашей работы

   
4.99
ValeriaSova
Имею два высших международных образования. Опыт написания студенческих и школьных работ более 5 лет. Работаю на трех языках (русский, английский, украинский), пишу курсовые и дипломные работы, рефераты, доклады, контрольные и прочее.