Стоимость: 300 руб.

Содержание

1. Суть та значення економічних реформ

2. Причини, що обумовлюють прийняття реформ у інтеграції України до ЄС

3. Економіка нашої країни і сучасний менеджер

4. Етапи розвитку світового менеджменту


Нужна такая же работа?

Оставь заявку и получи бесплатный расчет

Несколько простых шагов

Оставьте бесплатную заявку. Требуется только e-mail, не будет никаких звонков

Получайте предложения от авторов

Выбирете понравившегося автора

Получите готовую работу по электронной почте

Стоимость: 300 руб.

1. Суть та значення економічних реформ

Реформи в економіці – це процес трансформації існуючої економічної системи, кожного з її найважливіших елементів. Така трансформація може здійснюватися еволюційними, революційними методами. Для різних елементів економічної системи доцільно використовувати неоднакові методи реформування. Так, для технологічного способу виробництва оптимальним є еволюційний метод трансформації. Революційні перетворення цих елементів економічної системи готуються поступовими кількісно – якісними змінами впродовж 100 – 169 років. Так, капіталістичний спосіб виробництва спершу базувався на технологічному способі виробництва, заснованому на ручній праці. З моменту його виникнення революційне перетворення технологічного способу виробництва здійснювалося в процесі еволюційних змін упродовж більш як 160 років і завершилося промисловою революцією ХVІІІ – ХІХ.

2. Причини, що обумовлюють прийняття реформ у інтеграції України до ЄС

Зокрема якщо у 2004 році податковий коефіцієнт в Україні був нижчим порівняно не лише з розвиненими (ЄС-16 – 41,6 % ВВП), а й із новими країнами – членами ЄС (ЄС – 10 – 34,2 %), то у 2006 році він перевищив рівень останніх і значно наблизився до рівня перших. Характерно, що податковий коефіцієнт в Україні був вищим не лише за його середній рівень у нових країнах – членах ЄС, а й за рівень значно багатших постсоціалістичних країн – Польщі, Чехії, Словаччини, ВВП яких на душу населення за ПКС у 2-3 рази перевищує рівень, що має місце в Україні.
Отже, ставлячи за мету підвищення темпів економічного зростання як умову зменшення економічного відставання України від розвинених країн, необхідно знижувати податковий коефіцієнт шляхом зменшення податкового тягаря на суспільство.

3. Економіка нашої країни і сучасний менеджер

Одне з вузьких місць здійснення перебудови економіки в нашій країні – проблема управлінських кадрів. За деякими оцінками, “критична маса” керівників, фахівців з економіки та управління, здатних перетворити вигляд наших підприємств і організацій по новим вимогам, повинна скласти не менше 20% від їх загального числа в народному господарстві України. Сформувати такий корпус управлінців нового типу – завдання виключно складна. Саме життя, практика ринкової економіки, підприємництва буде сприяти її вирішенню, поміщаючи тих, хто сьогодні біля керма підприємств, і тих, хто входить у цю нову для себе роль, в ситуацію природно протікає соціального відбору. Але багато що, звичайно, залежить і від цілеспрямованої діяльності з підготовки та перепідготовки кадрів, з вивчення і поширення передового досвіду управління, щодо застосування досягнень управлінської науки на практиці.

Узнайте сколько будет стоить выполнение вашей работы

   
5.0
SergienkoES
Елена Сергиенко. Я внимательна к окружающим, поэтому всегда учитываю их мнения и пожелания.Главными своими преимуществами считаю способность к обучению и способность хорошо выполнять требуемую работу при минимальном руководстве и контроле